Duurzaamheidsbeleid – Eurus Energy Europe B.V.

Geïnspireerd door de bedrijfsfilosofie en ethische normen van de Eurus Energy Group – het milieu wereldwijd helpen beschermen door schone energietechnologieën te verspreiden en uit te breiden – zetten Eurus Energy Europe B.V. en zijn Europese zusterondernemingen (Eurus Energy Europe) zich in om duurzaamheid verder te bevorderen.

Aandacht voor het milieu en bevorderen van een bredere duurzaamheidsagenda, zoals beschreven in de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN, vormen een integraal onderdeel van de professionele activiteiten van Eurus Energy Europe en van het management van onze organisatie. Eurus Energy Europe bevordert goede duurzaamheidspraktijken om de impact van al onze activiteiten op het milieu te verminderen en om onze stakeholders te stimuleren dat ook te doen.

Principes

Ons duurzaamheidsbeleid is gebaseerd op de volgende principes:

 • de ontwikkeling van duurzame projecten stimuleren, als onze kernactiviteit in Europa;
 • bedrijfsvoering en onderhoud altijd richten op optimale prestaties van elk duurzaam project;
 • ervoor zorgen dat management en medewerkers zich volledig bewust zijn van ons duurzaamheidsbeleid en dat ze zich inzetten om het te implementeren en te verbeteren;
 • de impact op het milieu van al onze activiteiten minimaliseren;
 • stakeholders bewust maken van ons duurzaamheidsbeleid en hen aanmoedigen om ook duurzame managementpraktijken toe te passen;
 • onze duurzaamheidsprestaties beoordelen, jaarlijks rapporteren en voortdurend verbeteren;
 • een toonaangevend duurzaam bedrijf worden.

Praktische stappen

Om dit beleid in praktijk te brengen, doen we het volgende:

Kernactiviteiten

 • Ernaar streven een toonaangevend duurzaam bedrijf te worden
 • De ontwikkeling van projecten voor hernieuwbare energie in heel Europa bevorderen en versnellen
 • Onze projecten op een milieuvriendelijke manier bouwen, exploiteren en onderhouden

Woon-werkverkeer, reizen en vergaderingen

 • Medewerkers stimuleren om te lopen, te fietsen en/of openbaar vervoer te gebruiken voor woon-werkverkeer, vergaderingen, bedrijfsbezoeken enz.
 • Voor buitenlandse zakenreizen de trein kiezen, tenzij de reistijd meer dan 1,5 uur langer is dan met vliegen
 • Minder reizen als er praktische alternatieven als teleconferenties zijn, en efficiënter reizen door reizen te combineren

Aankoop van kantoorapparatuur en verbruik van kantoormiddelen

 • Het gebruik van papier en andere kantoorbenodigdheden minimaliseren
 • Het gebruik van plastic terugbrengen tot nul
 • Kantoorafval als papier, plastic en printercartridges scheiden
 • Minder energie verbruiken door aanschaf van energiezuinige kantoorapparatuur en bevorderen van milieuvriendelijk handelen
 • Waar mogelijk groene stroom inkopen

Werkmethoden

 • Vrijwilligerswerk doen met de lokale gemeenschap en/of milieuorganisaties
 • Ervoor zorgen dat al onze medewerkers en het management in hun dagelijkse activiteiten en toekomstplannen rekening houden met duurzaamheidskwesties
 • Onze stakeholders stimuleren om aan duurzame ontwikkeling te doen
 • Jaarlijkse doelen stellen om onze impact op het milieu te verminderen
 • Op metingen gebaseerde aanpak en methoden toepassen om onze voetafdruk, en onze inspanningen om die voetafdruk zo klein mogelijk te houden, te monitoren. Dit gebeurt zoveel mogelijk automatisch met het oog op minder administratieve lasten en meer nauwkeurigheid.
 • Als het onmogelijk is onze ecologische voetafdruk te verkleinen, of als dat onze zakelijke doelstelling om schone energietechnologieën uit te breiden, ernstig belemmert, dan kunnen we onze koolstofemissies compenseren

Kwaliteit, gezondheid, veiligheid & milieu (QHSE)

Eurus Energie Europa B.V.

Het QHSE-beleid van Eurus Energy Europe B.V. reikt verder dan de huidige regelgeving. De Eurus-groep heeft de intentie om QHSE actief te beschermen in alle fabrieken en kantoren in Europa.

Ons QHSE-beleid is gebaseerd op twee fundamentele beloftes:

We zorgen ervoor dat iedereen bij alle activiteiten rekening houdt met kwaliteit, gezondheid, veiligheid en milieu, en dit op de volgende manier tot prioriteit maakt:

 • Creëren en waarborgen van een omgeving met de best mogelijke omstandigheden voor gezondheid en veiligheid, door beheersing van risico’s en passende corrigerende maatregelen;
 • Voorkomen van materiële schade of milieuschade, en van ongevallen of letsel voor onze medewerkers en derden;
 • Ervoor zorgen dat alle werknemers gekwalificeerd zijn en de juiste training, informatie en supervisie krijgen om hun taken uit te voeren;
 • Alle medewerkers stimuleren om HSE als persoonlijke verantwoordelijkheid op te vatten en de HSE-cultuur binnen het bedrijf actief uit te dragen;
 • Voldoen aan alle wettelijke eisen en gerelateerde normen en voorschriften.
 • Continu verbeteren en monitoren van onze HSE-prestaties via een adequaat QHSE-managementsysteem.

We houden het merkimago hoog en stellen de stakeholders tevreden, op de volgende manier:

 • Proactief beoordelen van de HSE-prestaties van de groep;
 • Rekening houden met wensen van stakeholders.

Dit beleid geldt voor de werknemers van Eurus in heel Europa en voor alle aannemers/onderaannemers. Alle bedrijven die onder de managementverantwoordelijkheid van Eurus Energy Europe B.V. vallen, moeten dit beleid implementeren.